Wierzymy, że turystyka przyszłości to nie loty w kosmos a przyziemne podróże dostępne dla wszystkich.

Z dbałością o środowisko naturalne, z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i w zgodzie z lokalnymi społecznościami – jesteśmy przekonani, że taka turystyka, będąca kontynuacją zasad leżących u podstaw ruchu krajoznawczego, jest kierunkiem wartym rozwijania i powinna stać się turystycznym „mainstreamem”. Wynika to z powodów etycznych. Z jednej strony, jest to troska nad odwiedzanymi miejscami. Z drugiej, uważamy, że taka turystyka jest właściwą odpowiedzią również w obliczu katastrofy klimatycznej. Jednocześnie, co pokazują doświadczenia wielu europejskich regionów, turystyka w zrównoważonym duchu ma szansę, przyciągać turystów na dłużej, przynosić zyski (także w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z turystyką) jak również wzmacniać lokalną tożsamość i poprawiać ogólną jakość życia mieszkańców.

Celem projektu „Nowa Turystyka” jest przeprowadzenie w trzech lokalizacjach partycypacyjnego procesu tworzenia wizji rozwoju lokalnej turystyki. Zawierać one będą ogólne zasady, wartości, mocne strony i kierunki rozwoju dla lokalnej turystyki oraz refleksję nad turystyczną tożsamością. Padną w nich propozycje rozwiązania kluczowych problemów w zakresie lokalnej turystyki. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie będące potencjalnym lub realnym polem do konfliktu. W tworzeniu dokumentu udział wezmą przedstawiciele samorządu, lokalnych instytucji, znawcy i pasjonaci regionu, przedstawiciele lokalnej branży turystycznej oraz mieszkańcy.


Lokalizacje

...

Radków

woj.dolnośląskie

Niewielkie miasteczko położone u stóp Gór Stołowych. Mimo, że graniczący z Radkowem park narodowy boryka się z nadmiarem turystów w samym miejscowości nie sposób tego odczuć. Jednocześnie najbliższa okolica, malownicza i o bogatej historii, zachęca żeby zatrzymać się tu na dłużej.

Wizja lokalnej turystyki

(wersja wstępna)

...

Supraśl

woj.podlaskie

W tym popularnym podlaskim kurorcie, w cieniu głównych zabytków i atrakcji rekreacyjnych, ciągle pozostaje sporo do odkrycia. Są to zarówno ślady unikalnych dziejów miejsca, ale zaskoczyć potrafi także tutejsza przyroda.

Wizja lokalnej turystyki

(wersja wstępna)

Quizmapa „Co skrywa Supraśl?”
...

Ziemia Lubawska

woj.warmińsko-mazurskie

Jedną z osi tych terenów wyznacza Wel. Płynąca przez park krajobrazowy rzeka, przyciąga dzikością i zmiennym obliczem. Znajdziemy na niej zarówno spokojne meandry jak i górskie bystrza. W pobliżu nie brakuje też miejsc na spacery czy wycieczki rowerowe.

Wizja lokalnej turystyki

(wersja wstępna)


Aktualności

Nowa Turystyka w Górach Stołowych – prezentacja nowej wizji i spacer ROSą

W sobotę 9 grudnia odwiedziliśmy ponownie kłodzki Radków gdzie zaprezentowaliśmy rezultaty, trwających już od ponad rok działań w ramach projektu Nowa Turystyka. W toku naszych prac, na które składały się między innymi wywiady, diagnoza oraz narada lokalna, zrodziła się ROSa czyli Radkowska Obwodnica Spacerowa. Uważamy nieskromnie, że jest to niezwykle ciekawa alternatywa dla największych, ale […]

Czytaj dalej »

Wizyt w Supraślu

W ostatni dzień listopada znów udaliśmy się do Supraśla! Tym razem po to, by zaprezentować i skonsultować elementy wizji lokalnej turystyki oraz quiz-mapę „Co skrywa Supraśl?”. Spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją dotychczasowych efektów projektu oraz dyskusją nad mocnymi i słabymi stronami supraskiej turystyki, szansami i zagrożeniami jej rozwoju. Następnie zaprezentowaliśmy narzędzie stworzone w ramach projektu […]

Czytaj dalej »

Krajobraz · © 2022